Dermoskopsko iskustvo ORS Plastične Hirurgije

Dermoskopsko iskustvo ORS Plastične Hirurgije u periodu od 1997. do 2011.

U avgustu 1997. godine uradili smo prvu dermoskopsku analizu, tada u Centru za kožne tumore, Hand & Aesthetic Center, u Pančevu, koji tokom 2002. godine prerasta u ORS Plastičnu Hirurgiju u Beogradu. U ovom periodu pregledali smo više od 10.900 pacijenata.

Mali broj pacijenata je bio sa manje od 10, ili više od 100 kožnih promena na telu. Ubedljivo najveći broj je bio sa 10 do 50, kožnih promena. Prosečno 3 kožne promene su dermoskopski analizirane po jednom pacijentu. 1565 karcinoma kože smo dijagnostikovali u ovom period od čega 313 melanoma. Tokom zadnje 2 godine tačnost dermoskopske dijagnoze bila je 99,7% kada se ona komparira sa histopatološkom dijagnozom.

pacijenti 10.900
ukupno kožnih tumora 200.000
dermoskopirani tumori 32.700
melanomi 313
bazocelularni karcinomi kože 1252
tačnost dijagnostike 99, 7 %
Dermoskopsko iskustvo ORS Plastične Hirurgije 1997 -2010

Teledermoskopsko iskustvo ORS Plastične Hirurgije u periodu od 2009. do 2011.

Prva Teledermoskopska mreža startovala je u junu 2009. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS u sklopu projekta br. 451-01-00065/2008-01/51, pod nazivom Digitalni multispektralni dermoskop za ranu dijagnozu pigmentnih kožnih tumora i melanoma.

U Teledermoskopskoj mreži za sada se nalaze 4 zdravstvene ustanove u kojima ukupno radi 9 lekara. Teledermoskopska mreža obezbeđuje brzu i efikasnu ranu dijagnostiku, konsultacije i permanentnu edukaciju. Dve se osnovne karakteristike mogu izdvojiti u ovom periodu: 40% rano dijagnostikovanih melanoma i veliki entuzijazam lekara u primeni ove tehnologije.

pacijenti 2000
dermoskopirani tumori 6.500
melanomi 40
bazocelularni karcinomi kože 144
Teledermoskopsko iskustvo ORS Plastične Hirurgije 2009-2011