O nama

ORS Plastična Hirurgija je specijalistička ordinacija, osnovana u toku septembra 2013. godine, iz prethodne forme, ORS Hospitala.

ORS Plastična Hirurgija kao specijalna bolnica za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju osnovan je 25.12.2002. godine u Beogradu. Iznikao je iz ordinacije Aesthetic and hand center iz Pančeva, koja je postojala od 1997. do 2002. godine.

Prioriteti su nam:

  • rana dijagnostika melanoma
  • savremene hirurške tehnike iz domena plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije
  • razvoj novih dijagnostičkih i hirurških procedura
  • edukacija pacijenata

Da bi ostvarila ovako uspostavljeni cilj, bolnica je obezbedila specifično obučen kadar, adekvatan prostor i opremu.

Dermoskopija

Naša bolnica je začetnik dermoskopske edukacije lekara u Srbiji. Edukacija je započeta pre 10 godina , kroz 18 seminara za dermoskopiju je osposobljeno preko 350 lekara iz Srbije i regiona.

Doktor Jadran Bandić je član svetskog ‘borda’ za dermoskopiju od 2004. godine. Od tada postoji saradnja između nas i internacionalnog udruženja za dermoskopiju. Učestvovali smo sa njima na pravljenju svetskog standarda iz dermoskopije.

Naučno-istraživački rad

ORS Plastična Hirurgija od 2005. godine redovno učestvuje u naučno-istraživačkim projektima Ministarstva za nauku RS.

  • „Digitаlni multispektrаlni dermoskop zа rаnu dijаgnostiku pigmentnih kožnih tumorа i melаnomа“- br. projekta: 451-01-00065/2008-01/51 (2008-2010)
  • Projektovаnje i izrаdа uređajа zа rаnu dijаgnostiku pigmentnih kožnih tumorа i melаnomа – br.projektа – TR6349 i
  • Ekspertski sistem zа rаnu dijаgnostiku pigmentnih kožnih tumorа i melаnomа nа bаzi optičke spektrometrije – IP8091
  • Razvoj novih metoda i tehnika za ranu dijagnostiku kancera grlića materice, debelog creva, usne duplje i melanoma na bazi digitalne slike i ekscitaciono-emisionih spektara u vidljivom i infra-crvenom domenu – III 41006