Prim Dr Jadran Bandić, dr sc. med.

Direktor, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, doktor medicinskih nauka
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/jadran-bandic.jpg

Osnovni podaci iz biografije

 • Autor prvog domaćeg (jednog od prva tri u svetu) softverskog dijagnostičkog sistema ( BEST cdvd) koji se bavi dijagnostikom kožnih tumora.
 • Osnivač prve Teledermoskopske dijagnostičke mreže u Srbiji.
 • Osnivač i prvi predsednik Balkanskog Udruženja za Dermoskopiju (2011.-2013).
 • Osnivač i prvi predsednik, član predsedništva Udruženja za Dermoskopiju Srbije (2002-2008).
 • Član svetskog borda za Dermoskopiju (IDS Board Member, od 2004.)
 • Visiting Consultant, Wexham Park Hospital, Slough, UK (od 1995.)
 • Član SRBPRAS-a (Srpsko udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju)
 • Član BAPRAS-a (Balkanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju)
 • Predavač na odseku za Biomedicinsko inženjerstvo , Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
 • Osnivač CKT-Centra za tumore kože i direktor Specijalne bolnice za onkologiju i rekonstruktivnu hirurgiju ORS Hospital u Beogradu.

Ostali bitniji podaci

Rođen sam 1953 g., u Goraždu. Osmogodišnje školovanje pohađao sam u Karađorđevu kod Bačke Palanke i Medveđi kod Leskovca. Gimnaziju sam završio u Gradačcu a Medicinski fakultet u Beogradu 1978g.

Na hirurškom odeljenju Opšte bolnice u Pančevu započinjem specijalizaciju iz opšte hirurgije novembra 1979 g. Krajem 1983 g., započinjem specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije koju sa odličnim uspehom polažem 1986 g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Osnovao sam 1986 g. Odeljenje za plastičnu hirurgiju u Opštoj bolnici u Pančevu na kome sam radio sve do1998 g. Početkom 1999 g. otvaram svoju privatnu lekarsku ordinaciju „Aesthetic and Hand Center“ u sklopu koje radi CKT (Centar za kožne tumore), a 25.12.2002g. osnivam ORS Hospital u Beogradu.

U septembru 2013, osnivam Specijalističku ordinaciju ORS Plastična Hirurgija u Beogradu.

Hirurški opus – preko 28.000 operacija

Učitelji

 • Prim. Dr Jovan Milanović, opšta hirurgija, (period 1979 do 1984),
 • Prim. Dr Branko Griva, plastična hirurgija (period 1984 do 1986) i
 • Mr. Magdy Saad, estetska hirurgija (1994 – 1995)

Od usavršavanja nakon specijalizacije nabrojao bih pre svega

 • Dva međunarniodna kursa plastične i rekonstruktivne hirurgije u Ljubljani 1985 i 1987g.
 • Evropski kurs za hirurgiju šake Umeo , Švedska (1987)
 • Međunarodne kurseve iz Estetske, Plastične i Kraniofacijalne hirurgije, 1996. u Denpasaru (Bali)
 • VII Internacionalni kurs iz Plastične hirurgije 1998. u Slough ( UK )
 • Od 1. Novembra 1994. do 18 februara 1995. godine boravio sam u Engleskoj, po pozivu gospodina Magdy Saada, tada predsednika udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS) V. Britanije i tom prilikom nastavio svoje usavršavanje na nekoliko bolnica u Londonu, Windsoru, Wexhamu i Oxfordu. Osim toga, 1995. godine dobio sam zvanje Visiting Consultant, Wexham Park Hospital-a, UK i postao predavač na Oxfordu..
 • U decembru 2013. godine uspešno odbranio magistarsku tezu na temu „Pouzdanost dermoskopije u dijagnostici bazocelularnog karcinoma kože“
 • 2018. godine uspešno odbranio doktorsku tezu na temu POUZDANOST DERMOSKOPIJE U DIFERENCIJACIJI PIGMENTNIH KOŽNIH PROMENA.
 • U leto 2018. pokrenuo prvi teledermoskopski skrining melanoma i nemelanomskih karcinoma kože u Srbiji u saradnji sa DZ Pančevo
 • Tokom 2020. godine pokrenuo Telemedicinski skrining karcinoma kože na nivou primarne zdravstvene zaštite u Beogradskoj opštini

Stručni radovi

Do sada sam objavio preko 100 stručnih radova. 1996 g. dobio sam zvanje Primarijus.

Od stručnih važnih stručnih radova tokom zadnjih godina izdvojio bih sledeće:

 • Dermoscopy Key Points: Recommendations from the International Dermoscopy Society. Vol. 214, No. 1, 2007
 • Accuracy in melanoma detection: A 10-year multicenter survey. J Am Acad Dermatol. 2011

Sa svojim radovima (izmedju ostalog) učestvovao sam na:

 • Jugoslovenskom Kongresu Hirurga (1988, 1994 i 1998)
 • Kongresu Plastičnih i Maksilofacijalnih hiruga (Portorož 1988)
 • Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Strazbur 1989)
 • Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Lisabon 1991)
 • Internacionalnom seminaru za Hernije ( Nici 1990)
 • Medjunarodnom Kongresu hirurga (Atini 1990)
 • Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS, London 1994)
 • Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS , Slough 1995)
 • Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS, London 1998)
 • Sveazijskom Kongresu Plastičnih, Maksilofacijalnih i Kraniofacijalnih hirurga (Bali 1996)
 • Osnivačkom Kongresu iz Dermoskopije (Rim 2001)
 • Prvom Međunarodnom Kongresu za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju BIH (Sarajevo 2003)
 • Prvom Svetskom kongresu iz Dermoskopije (Napulj 2006)
 • Drugom Svetskom kongresu iz Dermoskopije (Barselona 2009)
 • Kurs iz Laser hirurgije ( Lajpcig 2009)
 • Prvi Kongres Srpskog udruženja za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (Beograd 2010)
 • Sedmi Kongres Balkanskog udruženja za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (Sarajevo 2011)

Seminari i kursevi

 • Predsednik Internacionalnog Seminara za Plastičnu hirurgiju (Pančevo 1996)
 • Predsednik 18 Seminara iz Dermoskopije u periodu 2001-2013.
 • Predsednik 6 seminara u državama okruženja (u Makedoniji i u BiH)
 • Dermoskopski edukovao 680 lekara do sada

Od dobijenih priznanja izdvojio bih

 • Vukovu Nagradu 1968g
 • Oktobarsku Nagradu ( SO Pančevo ) 1989g
 • Plaketu Srpskog Lekarskog društva 2000g
 • Prvu nagradu za originalan stručni rad na Kongresu Dermatologa ( Beograd 2001)
 • Dobitnici Microsoft Health Users Group Innovation Awards za 2013.
 • Pobednik The Next Step Challenge, Esbjerg, Denmark sa TeleSkin-om, 2014.
 • Medalja za pronalazače, Nagrada, WIPO 2018