Liposukcija

Liposukcija podrazumeva redukciju, otklanjanje upornih masnih naslaga koje perzistiraju čak i nakon dijete i vežbanja. Najčešće regije na telu koje podvrgavamo ovoj proceduri su trbuh, bedra, butine, kolena, podbradak, nadlaktica...

Sinonimi: Liposculpture

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/liposukcija-2.jpg

pre

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/liposukcija-1.jpg

posle

Ko je kandidat?

Kandidat za liposukciju je svaka osoba koja ima višak masnog tkiva lokalizovan na jednom mestu , a koji je bio nereaktivan (rezistentan) na prethodnu dijetu i/ili vežbanje. Ovo je procedura izbora, pogotovu u slučajevima kada je koža još uvek elastična pa nije neophodno u tim regijama uklanjati višak kože.

Šta treba znati pre odluke o operaciji?

Treba se definitivno dobro raspitati pre odluke na ovu proceduru, pošto koliko god ona zvučala jednostavno i sigurno, ona spada u estetske postupke sa rizikom, pogotovo u određenim zdravstvenim stanjima.

Da ne shvatite pogrešno, liposukcija može biti potpuno bezbedna ali samo kada se radi u obimu i indikacijama koje su predviđene i uz primenu mera predostrožnosti.

Opšti rizici od operacije

Masna emobolija može ugroziti život ako nastane. Iz tog razloga postoji ograničenje na uklanjanje više od 4,5 kg masti, i u takvim slučajevima se pristupa proceduri na poseban način.

Kako izgleda procedura?

U blizini mesta sa koga će se ukloniti višak masti pravi se mali rez. U potkožno tkivo može se ubrizgati slani rastvor sa loklanim anestetikom da bi se smanjili postoperativni otoci i modrice,a time se olakšava i uzimanje masti. Kroz rez se u potkožno masno tkivo pristupa cevčicom koja je priključena na vakuum aparat. Zatim se pod dejstvom vakuuma sa željenog mesta ‘usisava’ višak masti. I na kraju se na mesto prethodno napravljnog reza postavlja jedan šav.

Vrsta anestezije?

Lokalna anestezija, opšta ili epidural (stomak i noge).

Nega i tretman nakon intervencije?

Nakon intervencije se nosi steznik najmanje 3 nedelje. Toaleta regije je neophodna. Nakon 3 sedmice i blaga masaža . Kontrola ishrane i vežbanja su potrebni ako želite da efekti budu najbolji i da ne bude potrebna reintervencija.

Moguće postoperativne komplikacije

Hematomi se mogu javiti kod opsežnih zahvata. Retko može doći i do infekcije ili krvarenja.

Postoperativni tok

Neposredno posle operacije uvek su prisutni otok, curenje, modrice i bolnost u regiji koja je tretirana. Nakon 7 dana se ovi propratni efekti svode na minimum a najduže mogu trajati 3 nedelje.

Rezultat

Rezultati su trajni.

Nakon intervencije ova regija često postaje osetljiva na dijetu i vežbanje , što često pre procedure nije bio slučaj, stoga se stanje još može poboljšavati ali i pogoršavati ako se nadalje ne pridržavate zdrave, umerene ishrane ili redovnog vežbanja.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/liposukcija-3.jpg

pre

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/liposukcija-4.jpg

posle

Iskustva u ORS Plastična Hirurgija bolnici

U našem iskustvu nije bilo infekcija i produženog curenja.

Hematoma je bilo kod većih intervencija,koji su se povlačili u roku 3 nedelje.

Kod trbuha, gde je koža opuštenija vraćanje kože u zategnuto stanje traje do godinu dana.

Kada se radi na butinama bolji su efekti kada se uradi u 2-3 procedure.

Najčešća pitanja

Koliko traje intervencija?

Manje regije sat, srednje do 3 velike preko 3 sata.

Koliko dana se odsustvuje sa posla?

Kod malih regija od 2 do 7, kod srednjih od 7 do 14, a kod velikih 3 do 4 nedelje.

Koliko se ostaje u bolnici?

Prosečno 2 dana.Male intervencije su dnevne procedure , srednje zahtevaju 2 dana ,a velike 3-5 dana.

Koji je najbolji period godine za ovu intervenciju?

Nije vežano za vremenski period, osnovno je preskočiti ciklus kod žene.

Da li boli nakon intervencije?

Bol uvek postoji u prvih par dana , a zavisi od vaše osetljivosti na bol. Bolnost ide od minimalne do umerene. Kod većih intervencija se uvek u prvim danima dobija terapija za bol.

Konačan rezultat?

Nakon 3 meseca.

Zatezanje stomaka

Abdominoplastika

Sinonimi: Zatezanje stomakaTummy tuck

Abdominoplastika je hirurška procedura koja podrazumeva uklanjanje viška kože i masti da bi se postiglo zatezanje i reoblikovanje trbušnog zida.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/abdominoplastika-1.jpg

pre

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/abdominoplastika-2.jpg

posle

Ko je kandidat?

Osobe oba pola koje imaju opušten stomak na kome ima viška kože i/ili masnog tkiva, kao i osobe koje imaju strije ili ožiljke na stomaku.

Šta treba znati pre odluke o operaciji?

Postoje dve moguće procedure:

  1. Mini abdominoplastika kod koje se zateže samo donji deo stomaka , i ona se primenjuje kod ljudi koji po konstituciji samo u tom delu imaju nagomilano masno tkivo i smežuranu kožu.
  2. Abdominoplastika kod koje se zateže ceo stomak.

Opšti rizici od operacije

Abdomino plastika spada u bezbedne hirurške procedure, sa minimalnim rizikom.

Kako izgleda procedura?

Intervencija podrazumeva pravljenje reza

  • od kuka do kuka (koji se može sakriti donjim vešom)
  • vertikalnog reza, ispod ili/i iznad pupka
  • kombinacija prethodna dva

Zatim se koža odiže, višak masnog tkiva uklanja, mišići približavaju jedan drugom da bi bili čvršći i zategnutiji. Višak kože se uklanja i postavljaju šavovi duž rezova. Na kraju se postavljaju drenovi.

Vrsta anestezije?

Opšta anestezija ili epiduralna.

Postoperativni tok

Naposredno nakon intervencije u ovoj regiji će postojati otok i modrice koje prolaze u najvećoj meri u toku 7 dana. Ustajanje posle intervencije nakon 4 do 8 sati. Drenovi se uklanjaju 3. dana.

Konci se skidaju postepeno od 7 do 14 dana.

Nega i tretman nakon intervencije?

Nosi se specijalni steznik, za odličan rezultat savetuje se nošenje steznika od 1 – 3 meseca.

Po skidanju poslednjih konaca, savetuje se tretman ožiljka kremom za negu i ublažavanje ožiljaka.

Moguće postoperativne komplikacije

Komplikacije su izrazito retke, a mogu se javiti u vidu hematoma, krvarenja, infekcije, dehiscencije rane, hipertrofičnog ožiljka.

Rezultat

Prvi rezultat se vidi odmah nakon intervencije, ali za konačan rezultat treba sačekati 3 meseca.

Rezultati su trajni ako se na dalje pridržavate ujednačene ishrane i vežbanja, tj. ako održavate kilažu.

Iskustva u ORS Plastična Hirurgija bolnici

Po našem mišljenju abdominoplastika je i dalje izborna operacija kad osoba ima samo opuštenu kožu i strije. U slučaju kada imamo opuštenu kožu, strije i višak masti , tada preporučujemo kombinaciju abodminoplastike i liposukcije. A da u slučaju samo viška masti treba raditi liposkuciju.

U najvećem broju slučajeva se primenjuje abdominoplastika sa horizontalnim rezom.

Abdominoplastika sa kombinacijom horizontalnog i vertikalnog reza se koristi kod postojanja iztazitih strija u predelu oko pupka i tada se ovom operacijom dobija istaknut struk.

Komplikacije

Hipertrofični ožiljci su se javljali kod 10% pacijenata , ali i taj broj je smanjen u poslednjih 20 godina od kada se abdominoplastika kombinuje sa liposukcijom. Ostalih komplikacija nije bilo.

Najčešća pitanja

Koliko traje intervencija?

Intervencija traje od sat i po do 3 sata.

Koliko dana se odsustvuje sa posla?

Najčešće je potrebno odsustvo od prosečno 3 nedelje.

Koliko se ostaje u bolnici?

Prosečno je ostanak 2-3 dana.

Koji je najbolji period godine za ovu intervenciju?

Svi periodi su pogodni , samo treba biti zdrav u trenutku intervencije i izbeći period ciklusa.

Da li boli nakon intervencije?

Blag bol može biti prisutan dan do dva.

Postoji osećaj zategnutosti koji prati prinudno blago savijanje gornjeg dela tela ka stomaku, to traje do 7 dana i verovatno potiče od pacijentovog straha da se konci ne pokidaju i povremenog osećaja bola pri potpunom ispravljanju.