Sinonimi: BCCBasal Cell CarcinomaBasaliomaEpitheliomaNon-melanoma skin cancer

Šta je BCC kože?

BCC je vrsta karcinoma kože koji nastaje u epidermu. BCC je najčešći karcinom ljudske populacije, sporo se razvija, lokalno je invazivan i relativno retko daje metastaze.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-1.jpg

BCC kože na čelu

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-2.jpg

Dermoskopski nalaz

Kako nastaje BCC kože?

BCC kože nastaje oštećenjem keratocitnih ćelija na nivou njihove DNK. Genska predispozicija i oštećenja kože koja nastaju radi povećanog UV zračenja su osnovni razlozi za nastanak BCC kože. Ovaj proces počinje od rodjenja, tj. od prvog izlaganja suncu, oštećenja kože od UV zračenja se akumuliraju i na kraju dovode do javljanja BCC karcinoma kože.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-3.jpg

BCC kože na nosu

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-4.jpg

Dermoskopski nalaz

Koji su prvi znaci BCC kože?

Pojava crvenkaste flekice, ili promene na koži poput svetlog ili ružičastog čvorića sa krasticom koja otpada, često su prvi znaci koji se mogu uočiti.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-5.jpg

BCC kože u vidu „crvene flekice“

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-6.jpg

Dermoskopski nalaz

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-7.jpg

BCC kože u vidu „svetlog
čvora sa krasticom“

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-8.jpg

Dermoskopski nalaz

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-9.jpg

BCC kože u vidu „ružičaste ovalne
formacije sa izdignutim rubom“

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-10.jpg

Dermoskopski nalaz

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-11.jpg

BCC kože u vidu „svetlog ožiljka“

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-12.jpg

Dermoskopski nalaz

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-13.jpg

BCC kože u vidu „ranice“

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-14.jpg

Dermoskopski nalaz

Postoji li neka specifičnost vezana za pol, godine ili regiju tela?

BCC je karcinom koji se češće javlja kod muškaraca nego kod žena, ali se tokom zadnjih 20 godina ta razlika stalno smanjuje . Sve je veći broj mladih koji od njega obolevaju. Ipak, verovatnoća njegovog javljanja je najveća posle 50. godine života. Najčešće se javlja na regijama kože eksponiranim suncu: licu, čelu, rukama i leđima, ali BCC se može javiti i na bilo kojoj drugoj kožnoj regiji.

Koliko je opasan?

BCC kože relativno retko daje metastaze. U odnosu na sve druge karcinome, na bilo kojoj regiji ili organu, BCC kože ima možda i najmanji potencijal metastaziranja. Iz tog razloga često ćete čuti tvrdnju, i od lekara koji se bave karcinomima, da on nije opasan zato što „ne može da metastazira“. Mogućnost metastaziranja se kreće od 0,0028 % do 0,5 %. Međutim, kod BCC kože koji se ne leče adekvatno, koji traju godinama, i polako rastu, mogućnost metastaziranja raste sa njihovom veličinom tako da je ona 2% kod BCC kože većih od 3 cm, 25% kod BCC kože većih od 5 cm, i 50% kod BCC kože većih od 10 cm u prečniku.

Da li je izlečiv?

BCC kože je potpuno izlečiv u svim slučajevima kada se na vreme dijagnostikuje i leči.

Faktori rizika za BCC kože

Svako može da dobije BCC kože, ali poseban rizik imaju osobe sa svetlom kožom, riđom kosom, koje su već pre 20 g. života imale intenzivne opekotine od sunca ili su redovno koristile solarijum za dobijanje tena. Više o ostalim faktorima rizika pogledajte u sledećoj tabeli.

Skala rizika Status rizika
Visoki faktori rizika
 • Intenzivne opekotine od sunca pre 20 g. života
 • Korišćenje solarijuma pre 20 g. života
 • Prethodno postojanje BCC kože
 • BCC kože u porodici
Srednji faktori rizika
 • Intenzivne opekotine od sunca posle 20 g. života
 • Korišćenje solarijuma posle 20 g. života
 • Dugotrajan kontakt sa: ugljem, katranom ili jedinjenjima arsena
 • PUVA (>=250) tretmani za psorijazu i druge kožne bolesti
Umereni faktori rizika
 • Svetlo-crvenkasta boja kože
 • Riđa kosa
Minimalni faktori rizika
 • Deca ispod 10 godina života
 • Osobe sa fototipom kože 5 i 6
Tabela: faktori rizika za nastanak BCC kože

Preventivne mere

Primarna prevencija

Zaštita od svih izvora povećanog UV zračenja predstavlja primarnu prevenciju. Osnovni izvor UV zračenja je sunce, a pored njega solarijumi i različite UV lampe. Osnovna opasnost koju izaziva UV zračenje je nastanak oštećenja kože a time i melanocitnih ćelija, što može da uzrokuje nastanak BCC kože, ali i ostalih promena na koži, bilo da su one dobroćudne ili zloćudne.

Ne sunčati se u periodu od 10 do 16h U Srbiji je povišeno zračenje od sunca u periodu od aprila do oktobra svake godine.
Koristite hladovinu kao prirodnu zaštitu Imajte na umu da suncobrani nisu uvek adekvatna zaštita, posebno ne pored velikih reflektujućih površina kao što su to voda i pesak.
Štitite glavu sa šeširom ili kačketom Što je veći obod zaštita je bolja.
Za zaštitu tela koristite odeću sa rukavima I najtanja odeća je od koristi.
Regije izložene suncu štitite sa kremama sa zaštitnim faktorom 15 ili većim Kreme sa zaštitnim faktorom (SPF – sun protection factor) nanosite na 2 do 3 sata i obavezno uvek nakon plivanja.
Ne koristite solarijume kao pripremu kože za odlazak na letovanje Boja koju dobijete od solarijuma nije adekvatna zaštita kože od sunca.
Posebne mere zaštite za malu decu Bebe do prve godine zaštititi od sunca u periodu od 10 do 16h.
Tabela: Osnovne mere zaštite od sunca

Ostale mere primarne prevencije podrazumevaju zaštitu radnika koji su svakodnevno u kontaktu sa ugljem, katranom ili arsenovim jedinjenjima, kao i kontrolu upotrebe PUVA terapije.

Sekundarna prevencija i skrining

Pod sekundarnom prevencijom se podrazumeva rana detekcija BCC kože. Samopregled kože, i uočavanje prvih znakova BCC kože su okosnica sekundarne prevencije. Permanentna edukacija stanovništva u sprovođenju ovih mera predstavlja pre svega zadatak za zdravstvo, prosvetu i javne medije.

Skrining za BCC kože bi predstavljao celokupni pregled kože, od glave do pete, za sve osobe sa visokim faktorima rizika za nastanak BCC-a, i očigledno je da ga je, za sada, nemoguće izvesti, radi nesrazmerno velikog broja osoba koje bi bilo potrebno pregledati.

Rana dijagnostika

Digitalna dermoskopija obezbeđuje veoma pouzdanu ranu dijagnostiku BCC kože. Njome je moguće uočiti prve sumnjive znake, koji se ne mogu detektovati okom i drugim oblicima kliničke detekcije.

Dermoskopski znaci koji ukazuju na BCC kože su: arborizacija, listolike regije, velike plavo-sive ovalne formacije, multiple plavo-sive globule i paoci na točku.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-15.jpg

Arborizacija
Krvni sudovi kao razgranato stablo

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-16.jpg

Listolika regija
Izolovana regija plavo sive boje

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-17.jpg

Velike plavo sive ovalne formacije
Krupne plave ovalne formacije

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-18.jpg

Multiple plavo sive globule
Sitne plavo-sive ovalne formacije

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-19.jpg

Paoci na točku
Svetlo braon formacije sa tamnom braon bojom u centru

Kada dijagnostikujemo BCC njegovim adekvatnim uklanjanjem obezbeđeno je POTPUNO IZLEČENJE. Osim što digitalnom dermoskopijom možemo dijagnostikovati rani BCC, u mogućnosti smo da dijagnostikujemo čak i promene koje prethode njegovom nastanku.

Kako se leči BCC kože?

Postoji veliki broj različitih uspešnih tretmana, za BCC kože. U osnovi to su hirurški i ne-hirurški tretmani.

Hirurški tretmani

 • Ekscizija
 • Destrukcija
  • Kiretaža
  • Elektro-hirurgija
  • Kriohirurgija
  • Laser hirurgija

Ne-hirurški tretmani

 • Imunosupresivne kreme
 • Fotodinamska terapija
 • Radioterapija

Hirurško uklanjanje ekscizijom je osnovni način uklanjanja za BCC kože. Ostale tehnike se koriste samo u slučajevima gde iz bilo kojeg razloga nije moguće uraditi hiruršku eksciziju. Ti razlozi mogu biti od zdravstvenih do estetskih. Tokom zadnjih godina sve se više upotrebljavaju laseri u uklanjanju BCC kože ali i dalje to ne isključuje upotrebu kriohirurgije i imunosupresivnih krema kao što je Imiquimod.

Ekscizija BCC kože: Ovakvu eksciziju zovemo i radikalnom eksciziom.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-20.jpg

BCC kože pre operacije

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-21.jpg

Plan ekscizije

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-22.jpg

Defekt nakon ekscizije

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-23.jpg

Rana zatvorena tehnikom lokalnog režnja

Ovakve hirurške intervencije u najvećem broju slučajeva se rade u lokalnoj anesteziji.

U opštoj anesteziji se rade hirurške intervencije kada je obimnost uklanjanja veća.

Uklanjanje BCC kože sa laserima

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-24.jpg

BCC kože pre operacije

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-25.jpg

Dermoskopski nalaz

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-26.jpg

Rezultat nakon 6 meseci

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/bcc-27.jpg

Dermoskopska potvrda kompletno uklonjenog tumora

Za uklanjanje BCC kože koristimo se dva tipa Lasera: Nd Yag 1064 i CO2 laser.

Laser tretman BCC kože izvodimo u lokalnoj anesteziji uz upotrebu krema a najčešće je potrebno uraditi 2 do 3 tretmana u razmaku od 4 do 8 nedelja.

Kako živeti sa BCC kože?

Svako reaguje drugačije na dijagnozu BCC-a kože. Te reakcije se kreću u spektru od potpunog omaložavanja bolesti preko različitih emocionalnih reakcija straha do šoka i izolacije. Međutim, na sreću najveći broj pacijenata realno prihvata činjenicu, da se radi o karcinomu kože koji nosi minimalan rizik metastaziranja i da su adekvatnim uklanjanjem izlečeni za čitav život.

Kako savladati stres

U slučaju postojanja hroničnog stresa, potražite stručnu pomoć, a pogledajte i naše savete za savladavanje stresa.

Kontrole

Nakon dobijanja histopatološke dijagnoze savetujemo da se uradi detaljan pregled kože, od glave do pete, radi daljeg adekvatnog praćenja. Ukoliko nema drugih „rizičnih“ promena na koži, savetujemo redovnu dermoskopsku kontrolu jednom godišnje.

Monitoring kože

Redovni samopregled kože jednom mesečno savetuje se kod svih kožnih tumora a detaljnjije o monitoring pogledajte u rubrici monitoring kože o mladeža.

Statistika

Nije nam poznat tačan broj obolelih od BCC kože. U našem registru za rak za centralnu Srbiju evidentiraju se sem melanoma, svi ostali karcinomi kože zajedno. Na osnovu tih podataka (na osnovu poznate činjenice, da najmanje 80% od svih karcinoma kože pripada BCC kože, lako je zaključiti da se u centralnoj Srbiji svake godine evidentira nekoliko hiljada novo obolelih (Tabela 1.). Ukoliko imate u vidu činjenicu, da se istovremeno, ne evidentira veliki broj obolelih, koji su lečeni sa Krioterapijom (azotom) jer nije rađena histopatologija, dolazimo do zaključka da se verovatan broj obolelih daleko veći od 5000.

Kolika je smrtnost od BCC kože takođe nam nije poznata. Broj umrlih od drugih karcinoma kože, od kojih oko 80% pripada BCC kože, kreće se preko 100 godišnje (Tabela 2.).

Godina Žene Muškarci Ukupno
2002 1052 1259 2311
2003 1138 1316 2454
2004 1365 1408 2773
2006 1663 1731 3394
Tabela 1: Incidenca drugih malignih tumora u Centralnoj Srbiji
Godina Žene Muškarci Ukupno
2002 68 48 116
2003 37 49 86
2004 45 64 110
2006 45 57 102
Tabela 2: Smrtnost od drugih malignih tumora u Centralnoj Srbiji

Ovi pokazatelji ukazuju na to da su mere primarne prevencije, skrininga i rane dijagnostike od ključne važnosti za uspešnu borbu protiv svih karcinoma kože.

Najčešća pitanja

Da li je BCC najčešći karcinom ljudske populacije?

DA. Od ukupnog broja novo otkrivenih karcinoma svih vrsta, preko 50% pripada BCC.

Koji su prvi znaci koji se mogu uočiti kod nastanka BCC-a?

Nova ružičasta flekica, krastica ili ranica koja ne zarasta.

Šta treba uraditi kada se posumnja da postoji sumnjiva promena na BCC?

Javite se svom lekaru ili u prvi specijalizovan centar za tumore kože.

Da li je BCC izlečiv?

Da. U svim slučajevima kada se na vreme dijagnostikuje i adekvatno leči.

Kako se dijagnostikuje BCC?

Dermoskopski. Dermoskopija predstavlja najuspešniju dijagnostiku.

Koji je osnovni princip u lečenju BCC-a?

Hirurška ekscizija. Radikalno, ili adekvatno uklanjanje, predstavlja osnovni princip uspešnog lečenja.

Da li se BCC može uspešno lečiti bez hirurške ekscizije?

DA. U svim slučajevima ranog BCC-a kože, kao i u svim slučajevima kada nije indikovana ekscizija, mogući tretmani su Laserima, Azotom, Elektrohirurgijom i Imunosuprsivnim kremama.

Da li postoji mogućnost prevencije za BCC?

Da. To su mere primarne prevencije od nastanka oštećenja kože od UV zračenja kod osoba sa faktorima rizika.