Planocelularni karcinom kože

Sinonimi: SCCSquamous cell carcinomaSquamous cell cancerSpinaliomaEpidermal carcinomaEpidermoid carcinomaPapillary carcinomaVerrucous carcinomaNon-melanoma skin carcinoma

Šta je to?

SCC je vrsta karcinoma kože koji nastaje u epidermu. Po učestalosti javljanja, SCC je odmah posle BCC-a kože. U ranoj fazi, kada je neinvazivan, potpuno je izlečiv. A u kasnoj fazi, invazivnoj, ima mogućnost metastaziranja u okolna tkiva i unutrašnje organe.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-1.jpg

SCC- neinvazivni tip

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-2.jpg

SCC-invazivni tip

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-3.jpg

SCC-invazivni tip

Kako nastaje?

SCC kože nastaje oštećenjem pločastih keratocitnih ćelija koje inače proizvode keratin. Genska predispozicija i oštećenja kože koja nastaju zbog povećanog UV zračenja su osnovni razlozi za nastanak ovog karcinoma kože. Oštećenja kože od UV zračenja se akumuliraju tokom života, počinju sa prvim izlaganjima suncu (od rođenja) i na kraju mogu dovesti do javljanja planocelularnog karcinoma ali i drugih karcinoma kože.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-4.jpg

SCC – neinvazivni tip

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-5.jpg

Dermoskopski nalaz

Koji su prvi znaci SCC-a kože?

Pojava male ružičaste flekice, ili promene na koži poput svetlog ili ružičastog čvorića, često je prvi znak koji se može uočiti. U ovoj fazi obično nema nikakvih simptoma. Upravo zbog nesepcifičnog izgleda i karaktera u ranoj fazi je jedino moguće uraditi ranu dijagnostiku kod osoba koje se redovno kontrolišu ili kada se slučajno otkrije tokom pregleda neke druge promene. Međutim, ukoliko on nastavi dalji razvoj, on raste i put vani i u dubinu, dajući prve simptome u vidu svraba.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-6.jpg
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-7.jpg

Oštećenja kože od sunca sa prvim znacima koji ukazuju na početni razvoj SCC-a kože

Postoji li neka specifičnost vezana za pol, godine ili regiju tela?

SCC je karcinom koji se češće javlja kod muškaraca nego kod žena. Sve je veći broj mladih koji od njega obolevaju. Ipak, verovatnoća njegovog javljanja je najveća posle 50. godine života. Najčešće se javlja na regijama kože eksponiranim suncu: licu, čelu, rukama i leđima, ali SCC se može javiti na bilo kojoj kožnoj regiji, a specifična mesta su donja usna, uho i vulva.

Koliko je opasan?

SCC kože spada u karcinome sa srednjim metastatskim potencijalom. Neinvazivni oblik SCC-a kože retko metastazira, dok invazivni tip SCC-a kože ima veće mogućnosti za metastaziranje. U odnosu na prečnik, SCC kože sa prečnikom većim od 4mm ima veće šanse da metastazira nego onaj manji od tog prečnika.

Da li je izlečiv?

SCC kože je potpuno izlečiv u svim slučajevima kada se na vreme dijagnostikuje i leči.

Faktori rizika za SCC kože

Svako može da dobije SCC kože, ali poseban rizik imaju osobe sa svetlom kožom, riđom kosom, koje su već pre 20 g. života imale intenzivne opekotine od sunca ili su redovno koristile solarijum za dobijanje tena. Više o ostalim faktorima rizika pogledajte u sledećoj tabeli.

Skala rizika Status rizika
Visoki faktori rizika
 • Intenzivne opekotine od sunca pre 20 g. života
 • Korišćenje solarijuma pre 20 g. života
 • Svetlo-crvenkasta boja kože
 • Riđa kosa
Srednji faktori rizika
 • Intenzivne opekotine od sunca posle 20 g. života
 • Korišćenje solarijuma posle 20 g. života
 • Dugotrajan kontakt sa: katranom i jedinjenjima arsena
 • Prekomerna ekspozicija zračenju, kao što su X-zraci za tretman nekih karcinoma
Umereni faktori rizika
 • Dugotrajna imunosupresija, kao nakon transplantacije organa
 • Stari ožiljci, specijalno nakon opekotina
 • Hronične rane, posebno ulkus kruris
 • Prethodno postojanje bilo kog od karcinoma kože
Minimalni faktori rizika
 • Mlade osobe ispod 20 g. života
 • Osobe sa fototipom kože 5 i 6
Tabela: faktori rizika za nastanak SCC kože

Preventivne mere

Primarna prevencija

U mere primarne prevencije spadaju: zaštita od uv zračenja i mere zaštite radnika koji su u kontaktu sa katranom i arsenovim jedinjenjima. Zaštita od svih izvora povećanog UV zračenja predstavlja osnovnu preventivnu meru za sve osobe, posebno one svelte kože. Izvori UV zračenja su sunce, a pored njega solarijumi i različite UV lampe. Osnovna opasnost koju izaziva UV zračenje je nastanak oštećenja kože što može da uzrokuje nastanak SCC-a kože, ali i ostalih promena na koži, bilo da su one dobroćudne ili zloćudne.

Ne sunčati se u periodu od 10 do 16h U Srbiji je povišeno zračenje od sunca u periodu od aprila do oktobra svake godine.
Koristite hladovinu kao prirodnu zaštitu Imajte na umu da suncobrani nisu uvek adekvatna zaštita, posebno ne pored velikih reflektujućih površina kao što su to voda i pesak.
Štitite glavu sa šeširom ili kačketom Što je veći obod zaštita je bolja.
Za zaštitu tela koristite odeću sa rukavima I najtanja odeća je od koristi.
Regije izložene suncu štitite sa kremama sa zaštitnim faktorom 15 ili većim Kreme sa zaštitnim faktorom (SPF – sun protection factor) nanosite na 2 do 3 sata i obavezno uvek nakon plivanja.
Ne koristite solarijume kao pripremu kože za odlazak na letovanje Boja koju dobijete od solarijuma nije adekvatna zaštita kože od sunca.
Posebne mere zaštite za malu decu Bebe do prve godine zaštititi od sunca u periodu od 10 do 16h.
Tabela: Osnovne mere zaštite od sunca

Sekundarna prevencija i skrining

Pod sekundarnom prevencijom se podrazumeva rana detekcija SCC-a kože. Samopregled kože, i uočavanje prvih znakova SCC-a kože su okosnica sekundarne prevencije. Permanentna edukacija stanovništva u sprovođenju ovih mera predstavlja pre svega zadatak za zdravstvo, prosvetu i javne medije.

Skrining za SCC kože bi predstavljao celokupni pregled kože, od glave do pete, za sve osobe sa visokim faktorima rizika za nastanak SCC-a, i očigledno je da ga je, za sada, nemoguće izvesti, radi nesrazmerno velikog broja osoba koje bi bilo potrebno pregledati.

Rana dijagnostika

Dermoskopska dijagnostika planocelularnog karcinoma kože karakteriše se odsustvom struktura koje ukazuju na melanocitnu promenu, kao i odsustvo karakterističnih znakova za bazocelularni karcinom, a znaci koji ukazuju na SCC kože su: ne-specifičan obrazac, sa beličastim znacima „hiperkeratoze“ – rapavim površinama i polimorfnim krvnim sudovima oko beličastog haloa.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-8.jpg
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-9.jpg

Kada dijagnostikujemo SCC kože, adekvatnim uklanjanjem obezbeđeno je POTPUNO IZLEČENJE. Osim što digitalnom dermoskopijom možemo dijagnostikovati rani SCC kože, u mogućnosti smo da dijagnostikujemo čak i promene koje prethode njegovom nastanku.

Kako se leči SCC kože?

Postoji veliki broj različitih, uspešnih tretmana, za SCC kože. U osnovi su to hirurški i ne-hirurški tretmani.

Hirurški tretmani

 • Ekscizija
 • Mikrografična hirurgija
 • Destrukcija
  • Kiretaža
  • Elektro-hirurgija
  • Kriohirurgija
  • Laser hirurgija

Ne-hirurški tretmani

 • Imunosupresivne kreme

Hirurško uklanjanje ekscizijom je osnovni način uklanjanja za SCC kože. Ostale tehnike se koriste samo u slučajevima gde iz bilo kojeg razloga nije moguće uraditi hiruršku eksciziju. Ti razlozi mogu biti od zdravstvenih, funkcionalnih do estetskih. Tokom zadnjih godina sve se više upotrebljavaju laseri u uklanjanju ranih i nisko rizičnih promena na koži ali i dalje to ne isključuje upotrebu kriohirurgije i imunosupresivnih krema kao što je Imiquimod.

Ekscizija SCC kože: Ovakvu eksciziju zovemo i radikalnom eksciziom.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-10.jpg

SCC kože – invazivni tip

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-11.jpg

Ekscizija – defekt nastao nakon uklanjanja

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-12.jpg

Režanj – rekonstrukcija defekta

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-13.jpg

Rezultat – 6 meseci nakon uklanjanja

Laser tretmani prekanceroznih promena

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-14.jpg

Pre tretmna

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-15.jpg

1 godinu nakon 1 tretmana

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-16.jpg

Pre tretmna

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/scc-17.jpg

1 godinu nakon 1 tretmana

Za uklanjanje prekanceroznih SCC promena kože koristimo CO2 laser.

Laser tretman izvodimo u lokalnoj anesteziji uz upotrebu krema a najčešće je potrebno uraditi 2 do 3 tretmana u razmaku od 4 do 8 nedelja.

Kako živeti sa SCC kože?

Različite su reakcije ljudi, na saznanje da boluju od nekog karcinoma. Te reakcije se kreću od potpunog omalovažavanja, jer navodno „karcinomi kože nisu istog stepena opasnosti u poređenju sa ostalim karcinomima“ pa sve do različitih emocionalnih reakcija straha do šoka i izolacije. Međutim, na sreću najveći broj pacijenata realno prihvata činjenicu, da se radi o karcinomu kože koji nosi umeren rizik metastaziranja i da su adekvatnim uklanjanjem izlečeni za čitav život.

Kako savladati stres

U slučaju postojanja hroničnog stresa, potražite stručnu pomoć, a pogledajte i naše savete za savladavanje stresa.

Kontrole

Nakon dobijanja histopatološke dijagnoze savetujemo da se uradi detaljan pregled kože, od glave do pete, radi daljeg adekvatnog praćenja. Ukoliko nema drugih “ rizičnih“ promena na koži, savetujemo redovnu dermoskopsku kontrolu jednom godišnje. Druge vrste analiza kao što su to: UZ, X-zračenje, Skener ili Magnet, savetuju se samo u slučajevima kada postoji sumnja na postojanje metastaza.

Monitoring kože

Redovni samopregled kože jednom mesečno savetuje se kod svih kožnih tumora a detaljnjije o monitoring pogledajte u rubrici monitoring kože o mladeža.

Statistika

Tačan broj oboljevanja od SCC-a kože nije nam poznat. U našem registru za rak za centralnu Srbiju u rubrici ostali karcinomi kože, evidentiraju se svi non-melanoma karcinomi kože, gde spada i SCC kože. Koliki je broj SCC-a kože u odnosu na ove karcinome možemo samo da pretpostavimo, na osnovu podataka koje izdaje Svetska zdravstvena organizacija, a koji kažu da od ukupnog broja karcinoma kože oko 4% pripada melanoma, oko 80 % BCC-u kože, oko 15 % SCC-u kože i oko 1 % ostalim retkim karcinomima kože. U svakom slučaju najmanji mogući broj obolelih u Srbiji ne može biti ispod 1.500.

Kolika je smrtnost od SCC-a kože takođe nam nije poznato. Broj umrlih od drugih karcinoma kože, u koji spada i SCC, kreće se preko 100 godišnje (Tabela 2.).

Godina Žene Muškarci Ukupno
2002 1052 1259 2311
2003 1138 1316 2454
2004 1365 1408 2773
2006 1663 1731 3394
Tabela 1: Incidenca drugih malignih tumora u Centralnoj Srbiji
Godina Žene Muškarci Ukupno
2002 68 48 116
2003 37 49 86
2004 45 64 110
2006 45 57 102
Tabela 2: Smrtnost drugih malignih tumora u Centralnoj Srbiji

Ovi pokazatelji ukazuju na da su mere primarne prevencije, skrininga i rane dijagnostike od ključne važnosti za uspešnu borbu protiv svih karcinoma kože.

Najčešća pitanja

Koliko je opasan SCC?

U slučaju da se ne dijagnostikuje na vreme, ili se neadekvatno leči, postoji mogućnost nastanka metastaza a time i ugrožavanje života.

Koji su prvi znaci koji se mogu uočiti kod nastanka SCC-a?

Jedan od prvih znakova je pojave svetlih krastica na koži sa znacima oštećenja od sunca.

Šta treba uraditi kada se posumnja da postoji sumnjiva promena na SCC?

Javite se svom lekaru ili u prvi specijalizovan centar za tumore kože.

Da li je SCC izlečiv?

Da. U svim slučajevima kada se na vreme dijagnostikuje i adekvatno leči.

Kako se dijagnostikuje SCC?

Dermoskopski. Dermoskopija uz kliničke podatke, predstavlja najuspešniju dijagnostiku.

Koji je osnovni princip u lečenju SCC-a?

Hirurška ekscizija. Radikalno, ili adekvatno uklanjanje, predstavlja osnovni princip uspešnog lečenja.

Da li se SCC može uspešno lečiti bez hirurške ekscizije?

DA. U svim slučajevima ranog SCC-a kože, kao i u svim slučajevima kada nije indikovana ekscizija, mogući tretmani su Laserima, Azotom, Elektrohirurgijom i Imunosuprsivnim kremama.

Da li postoji mogućnost prevencije za SCC?

Da. To su mere primarne prevencije od nastanka oštećenja kože od UV zračenja kod osoba sa faktorima rizika.