Osnovne informacije o UV zračenju

UV zraci spadaju u nevidljivi spektar sunčevih zraka talasne dužine od 10 do 400 nanometara. Zavisno od talasne dužine UV talasi se dele na: UV vakuum (10-200 nm), UVC (200-280nm), UVB (280-315nm) i UVA (315-400 nm).

UVB i UVA zraci predstavljaju posebnu opasnost jer su to najjači karcinogeni faktori za čoveka koji direktno uzrokuju pojavu tumora kože i melanoma. Pri tome UVB zraci su opasniji od UVA.

Sunčevo UV zračenje i ozonski omotač

Na 8-12.000 m oko zemlje nalazi se atmosferski omotač. Od 8-12.000 m pa sve do 55.000 m rasprostire se pojas stratosfere u kojoj se nalazi Ozon. Jezgro Ozona je izmedju 22-28.000 m a iznad i ispod je on razređeniji. Ozon je taj koji smanjuje i zaustavlja prodor UVA i UVB talasa, zavisno od njegove gustine sa jedne i položaja Sunca sa druge strane regulisana je snaga i količina UVA i UVB talasa koji dospevaju do zemljine površine. Smanjenje gustine Ozonskog omotača a time i povećano UV zračenje tokom zadnjih 30 godina uzrokovalo je veliki porast pojave svih vrsta karcinoma kože.

Veštačko UV zračenje

Osim Sunca UV zračenje potiče i od veštačkih UV lampi. Solarijumi su osnovni izvor veštačkog UV zračenja kao i UV lampe za nadogradnju noktiju. Veštačko UV zračenje je čak opsanije od prirodnog zbog veće koncentracije – zato što se primi velika količina zračenja jednokratno.

Naša osnovna preporuka je zaštita od sunčevog zračenja a izbegavanje solarijuma u najvećoj mogućoj meri. Time vršite primarnu prevenciju od tumora kože i melanoma, tj. prevenirate nastanak neželjenih kožnih promena.