Lipom

Lipom je potkožna promena u vidu čvora koju čini grupisano masno tkivo.

Sinonimi: Masno tkivo

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/lipom-1.jpg
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/lipom-2.jpg

Ovo je benigna promena, koja najčešće samo narušava estetski izgled.

Zašto nastaju?

Za sada nije poznato u potpunosti.

Na osnovu čestog javljanja u porodici smatra se da genetika utiče. Povezuju se u nekim slučajevima sa prethodnom traumom kože ali to nije dokazano.

Simptomi i znaci

Uočava se kao izdignuće kože koje se može napipati. Retko može da boli. Veličina varira od par santimetara do 10.

Kako se dijagnostikuje?

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom kod lekara.

Retko su potrebne dodatne analize, kao na primer ultrazvuk.

Kako se uklanja?

Postoje 2 tipa uklanjanja lipoma:

  1. Klasično hiruško uklanjanje sa ekscizijom
  2. Liposukcija

Faktori rizika i prevencija

Osnovni faktor rizika je prethodno pojavljivanje u porodici.

Prevencija za sada ne postoji.

Najčešća pitanja

Da li ga moram ukloniti?

Ne, nije uvek neophodno uklanjati lipome.

Ako su oni mali, ne smetaju vam estetski, ne osećate na tom mestu bolove, onda je uklanjanje izlišno i potpuno nepotrebno.

Da li se može ponovo pojaviti nakon ukanjanja?

Da, može se na istom mestu ponov pojaviti lipom, ali to je veoma retko.

Da li se na drugom mestu može pojaviti novi lipom?

Da, osoba koja je već jednom imala lipom, vrlo često tokom života dobije lipom i na nekom drugom delu tela.

Da li ovaj tumor može da bude zloćudan?

U literature se pominju studije koje tvrde da se može javiti i zloćudna forma, ali to je ipak izuzetno retko i za sada nije dokazano.

Stoga se smatra da je ovo još uvek samo benigni tumor (promena) kože i da ne preti vašem životu.

Saznajte više

Sinonimi: Masno tkivo, fatty lump, adipose tumor (za pojedinačne promene), Lipomatous ili Multiple lipomas (za više lipoma kod jedne osobe)

Lipomi su najčešći potkožni dobroćudni tumori. Najčešće ih uočavamo kao: bezbolne, elastične, meke, pokretne, potkožne izrasline koje odižu kožu. Mogu biti pojedinačni ali istovremeno može biti prisutno i više lipoma. Pojedinačni se češće javljaju kod žena a kod muškaraca se češće javlja više lipoma istovremeno.

Diferencijalna dijagnoza

Veoma retko ih ne razlikujemo od ostalih potkožnih tumora: Sebaceous cyst, neurofibromas, glomus tumors, leiomyoma, neuroma

Razlozi nastanka

I dalje nije potpuno razjašnjen uzrok nastajanja lipoma. Šta nam je jasno: da nasledna komponenta igra značajnu ulogu ( činjenica koja tome ide u prilog je češće familijarno pojavljivanje lipoma). Šta nam još nije jasno: kolika je i kakva uloga minimalnog povredjivanja. Osim toga potpuno je jasno da povećana telesna težina, dakle, povećana ukupna masna masa, ne igra nikakvu ulogu u nastanku lipoma ( činjenica: ne beleži se češće javljanje lipoma kod gojaznih ljudi).

Simptomi i znaci

Osnovni simptom je pojava bezbolne, elastične potkožne izrasline koja sporo raste. Po veličini, možemo ih podeliti na: male – prečnik do 1 cm, srednje – prečnika do 6 cm i velike – kada su veći od 6 cm. Pojavljuju se na svim regiji na telu, ali najčešće lokalizacije su: torzo, nadlaktice, natkolenice i vrat. Mogu biti pojedinačni a mogu biti i multipli.Pojedinačni se češće javljaju kod žena a kod muškaraca se češće javlja više lipoma istovremeno.

Kako se dijagnostikuje?

Najčešće se dijagnoza postavlja na osnovu izgleda same promene (okom) i na osnovu informacija koje se dobijaju njenim pipanjem (palpacijom). Izuzetno retko je potrebno uraditi biopsiju.

Komplikacije

Komplikacije kod lipoma su veoma retke. Izrazito retko dolazi do infekcije, a takodje i do pojave bolova radi pritiska na okolinu.

Tretman

Lipome koji ne rastu i ne daju estetske ili funkcionalne probleme obično ostavljamo bez tretmana.

Međutim, u slučaju da se povećaju, daju funkcionalne smetnje ili narušavaju estetski izgled, možemo ih tretirati na jedan od sledećih načina:

  • Liposukcija, veliki broj lipoma je moguće eliminisati upotrebom liposukcije.
  • Minimalna ekscizija, ova tehnika se koristi kod nekih lipoma kod kojih je moguće uz asistirani pritisak iz okoline evakuisati lipom iz potkože.
  • Totalna-radikalna ekscizija, radikalna ekscizija podrazumeva uklanjanje eksciziju okolne kože sa kompletnim lipomom.

Preferiramo, u svim slučajevima kada je to moguće, liposukciju a potom minimalnu eksciziju.

Faktori rizika

Nema specifičnih faktora rizika za nastanak lipoma, sem već pomenute porodične sklonosti.

Prevencija

Nema specifičnih mera prevencije za nastanak lipoma.