Ganglion (Higrom)

Ganglioni su dobroćudni potkožni tumori (izrasline) na šaci u direktnom kontaktu sa tetivnim ili zglobnim omotačem.
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/gangliom-1.jpg

Sinonimi: Higrom

Kako nastaje?

Tačan uzrok je nepoznat.

Smatra se da trauma šake može biti uzročnik ili da poremćaj protoka tečnosti kroz omotače (tetiva) sa kombinacijom povećanog pritiska u tom predelu doprinose nastanku gangliona.

Simptomi i znaci

Uočavamo ih kao izbočine veličine do par santimetara koje se najčešće pipaju na zglobu ručja sa zadnje strane. Pored ovog mesta mogu se naći i na prstima sa bočne ili zadnje strane.

Mogu da smanje funkciju šake, retko bole a pacijenti se najčešće javljaju zbog narušenog estetskog izgleda.

Kako se dijagnostikuje?

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom uz anamnezu (intervju pacijenta).

Retko se može raditi i biopsija ako je nejasna dijagnoza, a može se uraditi i RTG da bi se videlo stanje zgloba šake.

Kako se leči?

Ganglioni umeju sami da se povuku u 50% slučajeva pa ne treba žuriti sa hirurškim tretmanom.

Može se pokušati i imobilizacijom zgloba , jer kod određenog broja pacijenata dođe do povlačenja.

Ako pak stvaraju funkcionalne tegobe i bol, mogu se lako rešiti:

 • Injekcionom aspiracijom
 • Hirurškom ekscizijom
 • Endoskopskim putem
Saznajte više

Sinonimi: higrom (srpski)ganglionic cystBible cysthygroma

Ganglioni su dobroćudni potkožni tumori na šaci u direktnom kontaktu sa tetivnim ili zglobnim omotačem.

Uočavamo ih kao izbočine ili otekline čija veličina varira od par milimetara do par santimetara. To su tvrde, elastične formacije Najčešće se nalaze na zadnjoj strani šake (dorsumu) u predelu ručnog zgloba a na prstima su najčešće locirani, takođe sa zadnje strane ili češće bočno.

Diferencijalna dijagnoza

Ostali mekotkivni tumori šake.

Razlozi nastanka

Razlog nastanka je nepoznat.

U osnovi postoje dve teorije. Prva, razmatra uticaj trauma šake a druga, nastanak vezuje za poremećaj toka tečnosti u omotačima tetive ili zglobova i povećanja pritiska unutar tih omotača, koji zajedno uzrokuju nastanak vrećice u kojoj se skuplja tečan sadržaj.

Simptomi i znaci

Ganglioni na zadnjoj strani šake

 • Veličina: prosečno je 2cm
 • Bol varira od pacijenta do pacijenta, ali retko predstavlja osnovnu tegobu. Naravno, u slučajevima ekstenzivnijeg rada i bol postaje značajan problem
 • Pokretnost u funkcionalnosti šake: u zavisnosti od veličine i svakodnevne funkcije, pokretljivost i funkcionalnost šake biva ograničena (specijalno kod umetnika)
 • Estetski izgled: ovo je načešći razlog zbog kojeg se javljaju pacijenti.

Komentar

Termin higrom (hygroma) najčešće je ranije korišćen upravo za ganglion u predelu zadnje strane šake u predelu ručnog zgloba.

Ganglioni na ostalim lokalizacijama na šaci

 • Najčešća mesta su: u predelu ručnog zgloba prema palcu sa dlanske strane i na prstima sa bočnih ili zadnjih strana
 • Obično su znatno manji ( prosečno 5 do 10 mm) a njihova simptomatologija je manje izražena.

Komplikacije

Smanjenje funkcionalnosti i bol koji ugrožava životni komfor i ponovno javljanje, bilo spontano, bilo nakon hirurškog tretmana.

Kako se dijagnostikuje?

U najvećem broju slučajeva dovoljan je detaljan klinički pregled sa anamnezom. Biopsiona dijagnostika se preporučuje samo u slučaju nejasne dijagnostike radi razlikovanja od retkih ali mogućih malignih promena u mekim tkivima šake. U retkim slučajevima je potrebno uraditi i RTG (Rentgen) da se vidi stanje ručnog zgloba.

Tretman

Veliki broj gangliona spontano nestaje (oko 50%) i zbog toga nikada ne treba žuriti sa njihovim hirurškim uklanjanjem. U zavisnosti od bola, funkcionalnih smetnji, i eventualnog povećanja gangliona, savetujemo sledeće tretmane:

Neinvazivni - minimalni hiruški tretmani

 • Imobilizacija ručnog zgloba
  U određenom broju slučajeva, kada se prvi puta javlja ganglion, ovaj tretman i samostalno može biti veoma uspešan. Naravno, imobilizaciju treba primenjivati i posle svih ostalih tretmana
 • Injekciona aspiracija
  Injekciona aspiracija sadržaja gangliona (ciste) je u velikom, broju slučajeva najuspešniji tretman. Ovaj tretman se uvek kombinuje, nakon aspiracije, sa ubacivanjem kroz istu iglu steroida, radi njihovog antiinflamatornog dejstva. Uspešnost ovog tretmana se kreće od 75 % ( nakon samo jedne aspiracije) do 85 % (nakon par aspiracija).
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/gangliom-2.jpg
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/gangliom-3.jpg

Komentar

Uspešnost se procenjuje u odnosu da li se ganglion ponovo javljaju nakon tretmana. U poređenju aspiracionog i invazivnog hirurškog tretmana, prvi je uspešniji, odnosno, posle aspiracionog tretmana ponovno javljanje Gangliona je manje.

Invazivni- hirurški tretman

U svim slučajevima, kada aspiracioni tretman nije efikasan, a postoje izražene tegobe kao što je bol i smanjenje funkcije, savetuje se:

 • Radikalno hirurško uklanjanje
  Ova procedura podrazumeva inciziju kože, sa odvajanjem ganglionske ciste od okolnog tkiva i uklanjanje u potpunosti.
 • Endoskopsko (artroskopsko) uklanjanje
  Za razliku od klasičnog hirurškog uklanjanja, ovde se kroz minimalnu inciziju pristupa ganglionskoj cisti i uz upotrebu kamere se ona u potpunosti izdvoji od okoline i ukloni.

Komentar

U svim slučajevima kada je potrebno ukloniti Ganglion prednost dajemo aspiracionoj proceduri. Ako ova procedura ne da rezultat a ganglion raste, daje bolnu simptomatologiju i funkcionalne probleme, prednost dajemo klasičnom hirurškom pristupu u odnosu na endoskopski.

Faktori rizika i prevencija

Ne postoje specifični faktori rizika, pa tako ni specifična primarna prevencija.

Međutim, sekundarna prevencija, čija je osnova rana detekcija i blagovremeni tretman mogu biti od koristi da problem nikada ne bude izražen. Stoga savetujemo sledeće: Ukoliko u predelu ručnog zgloba sa zadnje strane, ili na prstima sa zadnje strane primetite „oteklinu“ od par mm, koja je tvrdo elastična i umereno bolna na pritisak možete uraditi sledeće:

 • Samopomoć: imobilišite ručni zglob elastičnom poveskom i smanjite upotrebu te ruke najmanje 7 dana ili
 • Javite se svom lekaru odmah nakon uočavanja problema, ili ukoliko vaša samo pomoć nije dala rezultat.