Hirurgija šake

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/dipitrenova-kontraktura-320x240.jpg

Dipitrenova kontraktura

To je ukočenost prsta ili prstiju šake u savijenom položaju ka dlanu sa nemogućnošću ispravljanja.
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/gangliom-2-320x240.jpg

Ganglion

Ganglioni su dobroćudni potkožni tumori (izrasline) na šaci u direktnom kontaktu sa tetivnim ili zglobnim omotačem.
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/skljocajuci-prst-1-320x240.jpg

Škljocajući prst

Škljocajući prst je stanje kada se prst ukoči nakon savijanja i može se ispraviti samo uz napor i pomoć druge ruke, a pri tom manevru ispravljanja se uvek čuje "škljoc".
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/skljocajuci-prst-4-320x240.jpg

Karpal tunel sindrom

Ovaj sindrom predstavlja osećaj trnjenja i bola u prva 3 prsta šake koji je posledica pritiska na nerv zadužen za osetljivost i funkciju ovih prstiju.
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/cekicast-prst-1-320x240.jpg

Čekićast prst

Čekićastim prstom se smatra deformitet prsta koji izgleda kao da je prst na vrhu savijen i da ne može voljno da se ispravi.