Sinonimi: Maligni melanomMMMelanoma malignumMalignant melanomaMalignant melanocytic lesion

Šta je melanom?

Melanom je vrsta karcinoma kože koji nastaje od melanocitnih ćelija koje inače daju boju našoj koži.

Melanom klinička fotografija i digitalna dermoskopija

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-1.jpg
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-2.jpg

Melanom klinička fotografija i digitalna dermoskopija

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-3.jpg
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-4.jpg

Kako nastaje melanom?

Melanom nastaje oštećenjem melanocitnih ćelija na nivou njihovog DNK. Ne znamo još potpuno tačno kako do toga dolazi ali najbliže objašnjenje tog događaja je, da je u pitanju kombinacija naslednih faktora sa jedne i UV zračenja sa druge strane. Kada dođe do oštećenja melanocitne ćelije, ona izgubi kontrolu rasta i počinje proces nastanka melanoma. Na ovaj način melanom može nastati na već postojećem mladežu ali i na zdravoj koži (Figure 4 i 5).

Melanom nastao kao nova promena na nozi

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-5.jpg

Klinička fotografija

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-6.jpg

Digitalna dermoskopija – Melanom

Melanom nastao na postojećem mladežu

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-7.jpg

Klinička fotografija

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-8.jpg

Digitalna dermoskopija – Melanom

Zašto se toliko priča o melanomu?

Melanom je jedan od najopasnijih karcinoma ljudske populacije! Njegova opasnost se ogleda u tome što on ima izuzetno veliki potencijal za nastanak metastaza i što je on karcinom koji tokom zadnjih 50 godina ima najveći porast broja obolelih.

Koji su prvi znaci nastanka melanoma?

Promena veličine, boje ili oblika na postojećem mladežu je prvi znak da se nešto dešava. Međutim, treba uvek imati na umu da našem oku nisu dostupne sve promene na koži, pa su važni i ostali znaci kao što su: svrab, peckanje, bol, otok, krvarenje ili bilo koji osećaj neprijatnosti. Drugi važan događaj je pojava potpuno nove kožne promene koja na početku liči na mladež ,ali se menja po veličini, obliku ili boji

Postoji li neka specifičnost vezana za pol, godine ili regiju tela?

Melanom je karcinom koji se u podjednakom broju slučajeva javlja kod oba pola. Sve je veći broj mladih koji obolevaju od melanoma. Po učestalosti javljanja, on je drugi karcinom u periodu od 15. do 29. godine , a prvi od 25. do 29. godine života. Posebno treba naglasiti, da se u generativnom periodu žene melanom nalazi na prvom ili drugom mestu po učestalosti javljanja. Melanom se može javiti na bilo kom delu tela, kod žena je najčešći na nogama a kod muškaraca na leđima.

Koliko je opasan?

Melanom je jedan od najopasnijih karcinoma sa velikom smrtnošću u slučajevima kada se kasno dijagnostikuje.

Da li je izlečiv?

Melanom je potpuno izlečiv u svim slučajevima kada se na vreme dijagnostikuje i leči.

Faktori rizika za melanom

Svako može da dobije melanom, ali poseban rizik imaju osobe sa svetlom kožom, koje uvek pocrvene na suncu, sa velikim brojem mladeža, posebno onih atipičnih, kao i sve osobe koje su već u životu imale melanom, ili neki drugi karcinom kože, npr. BCC.

Više detalja o svim faktorima rizika pogledaj u tabeli ispod.

Status rizika
Visoki faktori rizika
 • Displastični mladež (histopatološki dijagnostikovan)
 • Više od 100 mladeža (tipičnih)
 • Prethodno dijagnostikovani melanom
 • Melanom u užoj porodici
 • Prethodno postojanje karcinoma kože
 • Urođeni gigantski mladež
 • Imunosupresivna terapija
Srednji faktori rizika
 • 2-9 atipičanih mladeža (klinički izgled)
 • Više od 50 mladeža (tipičnih)
 • Korišćenje solarijuma do 30 g. života (redovno)
 • PUVA(>=250) tretman za psorijazu i druge kožne bolesti
Umereni faktori rizika
 • Intezivne opekotine od sunca 3 ili više puta
 • Bolna crvenila nakon sunčanja
 • Trajne braonkaste flekice po koži
 • Svetlo-crvenkasta koža
 • Riđa kosa
 • 1 atipični mladež (klinički)
Minimalni faktori rizika
 • Deca ispod 10 godina života
 • Osobe sa fototipom kože 5 i 6
Tabela: faktori rizika za nastanak melanoma

Preventivne mere

Primarna prevencija

Zaštita od svih izvora povećanog UV zračenja predstavlja primarnu prevenciju. Osnovni izvor UV zračenja je sunce, a pored njega solarijumi i različite UV lampe. Osnovna opasnost koju izaziva UV zračenje je nastanak oštećenja kože a time i melanocitnih ćelija, što može da uzrokuje nastanak melanoma, ali i ostalih promena na koži, bilo da su one dobroćudne ili zloćudne.

Za osnovne mere zaštite pogledaj tabelu ispod.

Ne sunčati se u periodu od 10 do 16h U Srbiji je povišeno zračenje od sunca u periodu od aprila do oktobra svake godine.
Koristite hladovinu kao prirodnu zaštitu Imajte na umu da suncobrani nisu uvek adekvatna zaštita, posebno ne pored velikih reflektujućih površina kao što su to voda i pesak.
Štitite glavu sa šeširom ili kačketom Što je veći obod zaštita je bolja.
Za zaštitu tela koristite odeću sa rukavima I najtanja odeća je od koristi.
Regije izložene suncu štitite sa kremama sa zaštitnim faktorom 15 ili većim Kreme sa zaštitnim faktorom (SPF – sun protection factor) nanosite na 2 do 3 sata i obavezno uvek nakon plivanja.
Ne koristite solarijume kao pripremu kože za odlazak na letovanje Boja koju dobijete od solarijuma nije adekvatna zaštita kože od sunca.
Tabela: Osnovne mere zaštite od sunca

Posle zaštite od sunca, najbitnije u prevenciji je edukacija stanovništva. Ona podrazumeva pre svega sledeće: kako uraditi samopregled kože, naučiti faktore rizika za nastanak melanomasaznati šta su ABCD pravila kliničkog pregleda mladeža i naučiti kako prepoznati rizične mladeže.

Sekundarna prevencija i skrining

Pod sekundarnom prevencijom se podrazumeva rano otkrivanje melanoma. Monitoring kože i mladeža predstavlja idealnu sekundarnu prevenciju u svim slučajevima kada ga je moguće sprovesti.

Skrining za melanom bi predstavljao celokupni pregled kože, od glave do pete, za sve osobe sa visokim faktorima rizika za nastanak melanoma. Pre svega osobe ženskog pola u reproduktivnom periodu i pogotovu u toku trudnoće trebaju biti na ovaj način pregledane.

Rana dijagnostika

Digitalna dermoskopija obezbeđuje veoma pouzdanu ranu dijagnostiku melanoma. Njome je moguće uočiti prve sumnjive znake, koji se ne mogu detektovati okom i drugim oblicima kliničke detekcije. Od ključne važnosti za ovu dijagnostiku je selekcija potencijalno rizičnih i atipičnih kožnih promena koje treba dermoskopski pregledati. Kratak rezime tih postupaka je: samopregled mladežaABCDE pravila kliničkog pregleda mladeža digitalna dermoskopija. Sve ove procedure važe za celokupno stanovništvo, ali pre svega za osobe sa faktorima rizika za melanom.

Rana dijagnostika melanoma podrazumeva postavljanje dijagnoze ranog, „tankog“ melanoma, tu spadaju „melanoma in situ“ i svi melanomi debljine do 1,0 mm.

Rani melanom

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-16.jpg

Klinički izgled
Atipični mladež kod uha koji
menja boju, oblik i veličinu

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-17.jpg

Digitalna dermoskopija – Rani melanom

Kada dijagnostikujemo melanom u ovoj fazi njegovim adekvatnim uklanjanjem obezbeđeno je POTPUNO IZLEČENJE. Osim što digitalnom dermoskopijom možemo dijagnostikovati rani melanom, u mogućnosti smo da dijagnostikujemo čak i promene koje prethode nastanku melanoma.

Kako se leči melanom?

Hirurško uklanjanje melanoma je i dalje jedina uspešna terapija. Kada se melanom dijagnostikuje u ranoj fazi, adekvatnim hirurškim uklanjanjem se obezbeđuje mogućnost potpunog izlečenja. Za melanome dijagnostikovane u kasnoj fazi, i dalje je hirurško uklanjanje osnovni tretman, ali se u slučajevima kada se bolest raširila, na limfne čvorove ili unutrašnje organe, osim hirurgije primenjuju: imunološka terapija, hemoterapija i vakcinoterapija.

Adekvatno hirurško uklanjanje melanoma u ranoj fazi znači da je potrebno uraditi eksciziju na 5 do 20 mm u širinu oko sumnjive promene a u dubinu ukloniti kožu i potkožno masno tkivo. Nakon ovakvog uklanjanja, nastali defekt se u najvećem broju slučajeva može direktno zatvoriti.

Ekscizija melanoma: Ovakvu eksciziju zovemo i radikalnom ekscizijom

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-11.jpg

Plan ekscizije na više od 10 mm u širinu

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-12.jpg

Defekt nakon ekscizije

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-13.jpg

Ekscidirani melanom sa okolnom kožom po širini

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-14.jpg

Ekscidirani melanom sa potkožnim
masnim tkivom kožom po širini

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/melanom-15.jpg

Direktno zatvaranje rane

Ovakve hirurške intervencije u najvećem broju slučajeva mogu se uraditi u lokalnoj anesteziji.

U opštoj anesteziji se rade hirurške intervencije kada je obimnost uklanjanja veća i naravno u svim slučajevima kasnog melanoma, kada se osim uklanjanja samog melanoma interveniše na regionalnim metastazama.

Kako živeti sa melanomom?

Kako savladati stres

Svako reaguje drugačije na dijagnozu melanoma. Te reakcije se kreću u spektru od šoka, različitih emocionalnih reakcija straha pa sve do izolacije. Postoji nekoliko mehanizama i strategija koje vam mogu biti od pomoći na putu povećanja kvaliteta života tokom i posle aktivnog lečenja melanoma.

Osnovni znaci stresa su:
 • Osećaj „ispražnjenosti“
 • Gubitak interesovanja za ustaljene aktivnosti
 • Poremećaj sna
 • Promena apetita (kod nekoga je to povećanje a kod drugih je gubitak)
 • Promena telesne težine (u oba pravca)
 • Gubitak koncentracije
 • Nepromišljenost
 • Hronični zamor
 • Osećaj uznemirenosti
 • Vrtoglavica
 • Mučnina
 • Ubrzan rad srca
 • Bol u grudima ili želucu
Tehnike za savladavanje stresa

Tehnike koje vam mogu pomoći u savladavanju stresa su mnogobrojne ali vaš zadatak je da sami ili uz pomoć vašeg lekara pronađete onu koja je za vas najadekvatnija. Evo nekoliko korisnih ideja koje vam mogu biti od koristi:

 • Razgovarajte sa vašim lekarom
 • Potražite savet za adekvatnu ishranu pacijenta sa melanomom
 • Redovno vežbajte
 • Slušajte muziku
 • Nađite vreme za omiljenu literaturu
 • Ako možete pišite pisma, dnevnik ili nešto slično
 • Gledajte komedije
 • Igrajte se sa kućnim ljubimcima
 • Šetajte parkovima i pored vode
 • Tražite omiljene mirise i arome
 • „Osvežite“ porodične aktivnosti i prijateljstva
 • Družite se sa vedrim osobama
 • Pridružite se nekoj od grupa za pomoć pacijentima od raka (nažalost kod nas ne postoji takva grupa za melanom, ali možda ćete je baš vi formirati)

Kontrole i analize

Nakon dobijanja histopatološke dijagnoze melanoma neophodno je redovno praćenje tokom narednih 5 do 10 godina. Mogućnosti dobijanja metastaza (lokalnih, regionalnih ili visceralnih), pojave rekurentnog melanoma (ponavljanje melanoma na istom mestu), kao i dobijanje drugog melanoma (novog melanoma na nekom drugom mestu) postoje, ali ako se redovno kontrolišete vi vršite prevenciju, tačnije vi se osiguravate da se vaša bolest neće proširiti i ugroziti vam život.

Kontrole se vrše prvo na 3, potom na 6 i na kraju na 12 meseci

Analize krvi

Nema karakterističnih analiza koje ukazuju na razvoj metastaza melanoma. Jedina analiza koja za sada ima neki značaj je nivo LDH (laktat dehidrogenaza) u serumu i to samo za melanom dijagnostikovan u kasnoj fazi. Zbog praćenja opšteg zdravstvenog stanja savetuje se praćenje sledećih analiza: LDH, krvna slika, urea, kreatinin, hepatogram i elektroliti. Ove analize treba uvek uzimati bez obzira da li se radi o ranom ili kasnom melanomu.

Ultrazvučna dijagnostika

Pri svakoj dijagnozi melanoma savetuje se ultrazvučna dijagnostika regionalnih limfnih čvorova. Radi specifičnosti melanomskog metastaziranja savetuje se da se uvek uradi UZ dijagnostika vrata, pazušnih jama, prepona i abdomena. Kod melanoma na glavi, savetuje se i ultrazvučna dijagnostika pljuvačnih žlezda. U retkim slučajevima od koristi može biti UZ dijagnostika lakatnih i zatkolenih regija. UZ treba raditi bez obzira da li se radi o ranom ili kasnom melanomu.

Skener kostiju

Skener kostiju se savetuje radi otkrivanja eventualnih melanomskih metastaza na kostima. Ova dijagnostika se savetuje kod kasnog melanoma.

Kompjuterska tomografija (CT)

Ova dijagnostika obezbeđuje dijagnostiku melanomskih metastaza na unutrašnjim organima: glavi, vratu, plućima, limfnim čvorovima, jetri i crevima. Ova dijagnostika se savetuje kod kasnog melanoma.

Magnetna rezonanca (MRI)

MRI se koristi radi detekcije melanomskih metastaza u mozgu. Ova dijagnostika se savetuje kod kasnog melanoma.

PET/CT (Positron Emission Tomography)

Pet sken, na osnovu metabolitičke aktivnosti, otkriva, najmanje do sada uočljive, metastaze u telu. Ova dijagnostika se savetuje kod kasnog melanoma.

Monitoring kože i mladeža

Monitoring kože i mladeža podrazumeva edukaciju pacijenta za sprovođenje samopregleda kože (jednom mesečno), pravljenje mape kožnih promena na telu i redovnu komparativnu digitalnu dermoskopiju svih kožnih promena. Monitoring kože i mladeža se preporučuje za sve pacijente sa melanomom, a pre svega za sve rano dijagnostikovane. Monitoring kože i mladeža rade zajedno pacijent i njegov lekar, na taj način se ne može prevideti ni najmanje sumnjiva kožna promena.

Ishrana

Zadatak zdrave ishrane je da aktivno učestvuje u sprečavanju daljeg razvoja melanoma i prevenciji nastanaka novih oštećenja kože koji mogu uticati na nastanak drugog melanoma. U slučaju da postoje tegobe, kao što su to: muka, gađenje, povraćanje ishranu treba prilagoditi njima. Naravno da je najbolje da se javite vašem lekaru koji će vas uputiti na stručnjaka za ishranu pacijenata sa melanomom.

Fizička aktivnost

Redovna fizička aktivnost od šetnji pa do bavljenja rekreativnim vežbama i sportskim aktivnostima je od izuzetnog značaja. Dobrobit koju možete očekivati su velike a pre svega to je:

 • Poboljšanje seksualne aktivnosti
 • Bolji san
 • Sticanje samopoštovanja
 • Smanjenje zamora
 • Bolju oksigenaciju tkiva
 • Smanjenje rizika od osteoporoze
 • Smanjenje rizika od tromboembolije i srčanih oboljenja

Statistika

Broj obolelih od melanoma u Srbiji je stalno u porastu. Zadnji zvaničan podatak koji imamo je iz 2007. godine kada je u Centralnoj Srbiji registrovano 410 osoba sa melanomom, dok je 5 godina ranije broj obolelih bio 316. Stopa godišnjeg porasta obolelih od melanoma u Srbiji iznosi oko 6 %, što znači da će se broj obolelih praktično udvostručiti za 10 godina (Tabela 1). Ovakvu stopu porasta obolevanja, na svetskom nivou, beleži još jedino rak pluća kod žena.

Smrtnost od melanoma, po svim svetskim podacima, ne beleži nikakav značajan porast. U Centralnoj Srbiji, u kratkom vremenskom praćenju od 5 godina, ona beleži godišnji porast od 5% (Tabela 2).

Godina Žene Muškarci Ukupno
2002 152 164 316
2003 197 175 372
2004 215 177 392
2006 145 130 275
2007 214 196 410
Tabela 1: Incidenca melanoma u Centralnoj Srbiji
Godina Žene Muškarci Ukupno
2002 73 63 136
2003 69 60 129
2004 86 70 156
2006 72 68 140
2007 93 80 173
Tabela 2: Smrtnost melanoma u Centralnoj Srbiji

Podaci za zemlje Evropske Unije za incidencu su sledeći: prosečna incidence je 11,3, najveća 24 u Švajcarskoj a najniža 2,9 u Grčkoj. Podaci za zemlje Evropske unije za smrtnost su sledeći: prosečna smrtnost je 2,1, najveća 5,6 u Norveškoj a najniža 1,2 u Grčkoj (Tabele 3 i 4).

Zemlje Najniža incidenca Prosečna incidenca Najveća incidenca
Grčka 2,9
Evropska unija 11,3
Švajcarska 24
Tabela 3: Incidenca Melanoma u Evropi 2008g. (najniža-prosečna-najveća)
Zemlje Najniža smrtnost Prosečna smrtnost Najveća smrtnost
Grčka 1,2
Evropska unija 2,1
Norveška 5,6
Tabela 4: Smrtnost Melanoma u Evropi 2008g. (najniža-prosečna-najveća)
Zemlje Najniži procenat Prosek Najveći procenat
Grčka 52
Evropska unija 79,9
Švajcarska 89
Tabela 5: 5-godišnje preživljavanje od Melanoma u Evropi (najniže-prosečno-najveće)

5-godišnje preživljavanje, nakon dijagnostikovanog melanoma u zemljama Evropske unije preživi prosečno 79,9 % obolelih, najviše u Švajcarskoj 89 % a najniže u Grčkoj 52% (Tabela 5).

Podatak o broju pacijenata sa melanoma koji prežive 5 godina nakon dijagnostikovanja ove bolesti mi za sada nemamo u Srbiji. Ovaj podatak je važan iz razloga što ukazuje na efikasnost lečenja, odnosno povećanjem broja ranodijagnostikovanih melanoma doći će do značajnog porasta broja pacijenata koji nakon dijagnostike žive više od 5 godina.

Na osnovu ovih podataka možemo uočiti sledeće karakteristike obolevanja od melanoma u Srbiji:

 • Incidenca je trenutno ispod Evropskog proseka, ali ima tendenciju stalnog rasta,
 • Smrtnost je iznad proseka i
 • Nemamo podatke o broju pacijenata koji žive više od 5 godina nakon dijagnostikovanog melanoma.

Ovi pokazatelji ukazuju nam da su mere primarne prevencije, skrininga i rane dijagnostike od ključne važnosti za uspešnu borbu protiv melanoma.

Najčešća pitanja

Da li je povredjivanje mladeža na koži razlog za nastanak melanoma?

NE. Povređivanje mladeža nije razlog za nastanak melanoma. Genetska predispozicija i oštećenja kože od UV zračenja ( sunce i solarijum) predstavljaju osnovne faktore rizka za nastanak melanoma.

Koji su prvi znaci koji se mogu uočiti kod nastanka melanoma?

Promena veličine ili boje na postojećem mladežu ili pojava novog mladeža.

Šta treba uraditi kada se posumnja da postoji sumnjiva promena na melanom?

Javite se svom lekaru ili u prvi specijalizovan centar za tumore kože.

Da li je melanom izlečiv?

Da. U svim slučajevima kada se rano dijagnostikuje melanom je potpuno izlečiv.

Kako se dijagnostikuje rani melanom?

Dermoskopski. Dermoskopija predstavlja najuspešniju dijagnostiku melanoma u svim fazama.

Koji je osnovni princip u lečenju melanoma?

Hirurško uklanjanje. Radikalno, ili adekvatno uklanjanje melanoma, predstavlja osnovni princip uspešnog lečenja.

Da li se melanom može uspešno lečiti bez hirurškog uklanjanja?

NE. Svi ostali tretmani za lečenje melanoma uključuju se samo nakon hirurškog uklanjanja,i to kao dodatna terapija kod melanoma sa metastazama.

Da li postoji mogućnost prevencije za nastanak melanoma?

Da. To su mere primarne prevencija od nastanka oštećenja kože od uv zračenja kod osoba sa faktorima rizika za melanom.

Da li sme da se operiše melanom pod lokalnom anestezijom?

Da. Svi smo mi na fakultetu učili da se melanom operiše samo u opštoj anesteziji ali stvari su se promenile. Sadašnji stav je da se primarni melanom, uvek kada je to moguće, operiše u lokalnoj anesteziji. Prateći svetske standarde mi smo uveli u svojoj bolnici lokanu anesteziju kao izbornu kod svih melanom kod kojih nisu pozitivni limfni nodusi.