Angiom

Angiom je dobroćudno proširenje krvnog suda kože.

Sinonimi: HemangiomHaemangioma

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/angiom-1.jpg
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/angiom-2.jpg

Kako nastaje?

Nastaje zadebljanjem zida krvnog suda čime on postaje trajno proširen i vidljiv.

Simptomi i znaci

Crvene premene na koži u vidu tačkica, u ravni kože ili ispupčene , veličine od 2 – 10 mm.

Najčešće se javalju posle 20. godine života.

Kako se dijagnostikuje?

Kliničkim pregledom i dermoskopijom.

Kako se uklanja?

Mogu se uklanjati na razne načine:

  1. Laserom
  2. Radiotalasima
  3. Hirurškom ekscizijom

Faktori rizika i prevencija

Smatra se da mogu biti povezani sa genetikom. Na nastanak angioma može uticati preterano izlaganje suncu.

Jedina poznata preventivna mera je pravilna zaštita od sunca, ali to neće u svim slučajevima moći da reši problem nastanka novih angioma kod osobe koja ima predispoziciju.

Najčešća pitanja

Da li ga moram ukloniti?

Ne, uklanjamo samo one angiome koje često povređujete ili koji vam stvaraju estetske problem.

Da li je opasno povređivanje angioma?

Ne, povređivanjem može samo doći do krvarenja ove kožne promene. Svako krverenje ovog tipa možete zaustaviti pritiskom na krvareće mesto u trajanju od 5 – 10 min.

Kako se najbolje uklanjaju angiomi?

Vaskularnim laserom se najjednostavnije i najefikasnije uklanjaju ove kožne promene.

Saznajte više

Sinonimi: HemangiomHaemangioma

Definicija

Dobroćudni tumori (promene) krvnih sudova kože. Nastaju kao proces proliferacije (razmnožavanja) endotelnih ćelija krvnog suda.

Tipovi angioma kod odraslih osoba:

  • Cherry angiomas
  • Spider angiomas
  • Venous like

Cherry angioma

Ovaj angiom (nalik plodovima trešnje ili višnje) najčešće uočavamo kao male ovalne crvenkaste izrasline na telu. Njihova veličina varira od 1 do 6 mm u prečniku, izrazito retko mogu biti većeg prečnika.Angiom veličine od 1 do 3 mm, praktično je u ravni kože, a ostale možemo napipati kao mala ispupčenja. Najčešće su crveni,a mogu biti i plavi, crni ali i kombinacija ovih boja. Njihov broj tokom života se uvećava, posebno nakon 40. godine života. Mogu se javiti na svim delovima tela, ali njihova najčešća lokalizacija je trup.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/angiom-3.jpg
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/angiom-4.jpg

Cherry angioma

Uzork javljanja im je nepoznat. Ali se ipak najčešće kao mogući uzročnici pominju genetika i oštećenja kože od sunca.

Ne pravi funkcionalne, niti druge smetnje i izrazito retko se može inficirati. Mogu jedino narušavati estetski izgleda, pogotovo ako se nalaze na licu. Retko bivaju povređeni, a u tim slučajevima običnim pritiskom na njih u trajanju od nekoliko minuta moguće je zaustaviti krvavljenje.

Spider angioma (Nevus araneus)

Angiom nalik „pauku“ uočavamo kao crvenu promenu na koži sa dominantnim centralnim delom intezivnije boje i debljine, od koga se radijalno šire linearni kraci crvene boje (u vidu paukovih nogica).

Javlja se i kod dece i kod odraslih osoba. Posebno se javlja u periodu povećane estrogene funkcije kod žena (npr. u trudnoći), ali i u slučajevima loše funkcije jetre.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/angiom-5.jpg
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/angiom-6.jpg

Spider angioma (Nevus araneus)

Venous like

Angiom nalik venama predstavljaju plavičaste, crvene ili ružičaste, najčešće ovalene izbočine (elevacije) na usnama.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/angiom-7.jpg
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/angiom-8.jpg

Venous like

Dijagnostika

Najčešće ih dijagnostikujemo na osnovu njihovog izgleda (okom). Međutim, nekada ih ne možemo lako razlikovati od karcinoma kože, pre svega od melanoma (crni elevirani angiomi liče na nodularni melanom), BCC i angiokeratoma. U tim slučajevima od izuzetne pomoći nam je digitalna dermoskopija koja suvereno indentifikuje lobularnu strukturu angioma za razliku od svih ostalih kožnih tumora. U retkim komplikovanim slučajevima, od koristi nam može biti i ultrazvučna dijagnostika ili magnetna rezonanca.

Tretman

Angiomi su bezopasni kožni tumori koje nije neophodno uklanjati.

Međutim, ukoliko čine bilo kakve, a pre svega estetske smetnje, moguće ih je veoma efikasno ukloniti na sledeće načine:

  1. Laserom
  2. Radiotalasima
  3. Hirurškom ekscizijom