Hemangiom (kod dece)

Hemangiomi u dečijem dobu su dobroćudne promene koje zahvataju krvne sudove kože.

Sinonimi: BelegAngiom kod deceHaemangioma

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/hemangiom-1.jpg

Kako nastaje?

Nastaju umnožavanjem ćelija unutrašnjeg zida (endotelne ćelije) krvnog suda .Ovo umnožavanje može da nastane pod dejstvom hormona, faktora rasta ćelija , mehaničke draži ali i relativnog nedostatka kiseonika u nekom trenutku tokom trudnoće.

Simptomi i znaci

Uočavaju se kao crvene promene na koži , različitih oblika i veličina. Najčešće se javljaju na glavi i vratu , ali možemo ih naći na svakom delu tela.Mogu biti u ravni kože ili ispupčeni (nabubreli). Javljaju se kod oba pola podjednako. Ne bole, i retko prave funkcionalne smetnje. Najčešće ipak prave estetsko-socijalne probleme za dete , kao i za roditelje.

Najveći broj njih polako počinje da nestaje, tokom ranog detinjstva, pogotovo oni koji se nalaze u ravni kože. Dok drugi ipak ostanu za ceo život.

Kako se dijagnostikuje?

Kliničkim pregledom i opipavanjem karakteristika promene, a veoma retko se koriste dodatne dijagnostičke metode kao npr. ultrazvuk, magnetna rezonanca, CT ili biopsija.

Kako se uklanja?

Ne treba žuriti sa odlukom o uklanjanju, neki se ipak izgube sami tokom ranog detinjstva, pa zato vredi i sačekati.

Za one koji ne mogu sami da nestanu ipak postoje tretmani koji mogu da ih znatno umanje a neke i potpuno da izbrišu.

 1. Nehirurški tretman- kortikosteroidima, interferonom alfa, propranololom…
 2. Hirurški tretman – Laserom

Faktori rizika i prevencija

Smatra se da mogu biti povezani sa genetikom.

Ne postoji nikakva preventivna mogućnost.

Najčešća pitanja

Da li ga moram ukloniti?

Ne, uklanjamo samo one hemangiome koje često povređujete ili koji vam stvaraju estetske problem.

Da li je opasno povređivanje hemangioma?

Ne, povređivanjem može samo doći do krvarenja ove kožne promene. Svako krverenje ovog tipa možete zaustaviti pritiskom na krvareće mesto u trajanju od 5 – 10 min.

Kako se najbolje uklanjaju hemangiomi?

Vaskularnim laserom se najjednostavnije i najefikasnije uklanjaju ove kožne promene.

Saznajte više

Sinonimi: Juvenile HemangiomaStrawberry nevus

Uočavamo ih kao crvene promene na koži, različitih veličina i oblika. Javljaju se veoma brzo nakon rođenja.Javljaju se u 2% novorođene dece , oba pola su zahvaćena. Najčešće se javljaju na glavi i vratu (oko 80 %). Maksimalnu veličinu dostižu nakon 3 do 5 meseci, a izrazito retko rastu do 18. meseca života. Nakon prestanka rasta dolazi do procesa involucije ili regresije (delimičnog do potpunog nestanka). Ovaj proces traje 3 do 10 godina. Skoro svi hemangiomi u ravni kože, nestaju bez ikakvog tretmana. Međutim, hemangiomi koji su ispupčeni („nabubreli“) nemaju potpunu regresiju.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/hemangiom-2.jpg

Razlozi nastanka

Nepoznat nam je razlog nastanka. Pretpostavlja se da faktori rasta, hormonska aktivnost i eventualno mehanički faktori mogu uzrokovati njihov nastanak. Takođe postoji mogućnost uticaja određenih faktora tokom trudnoće ili na rođenju bebe, ali ti faktori do danas nisu potvrđeni kao uzročnici.

Simptomi i znaci

Najčešće se javljaju već prvih par nedelja nakon rođenja kao crvene promene na koži bilo da su u ravni kože ili ispupčene (nabubrele). Njihova veličina najčešće varira od par mm do preko 10 cm. Hemangiomi ne bole i veoma retko prave funkcionalne problem. Pošto se najčešće javljaju na licu i vratu, oni predstavljaju estetsko-socijalni problem prvo za roditelje, a tokom života postaće i za odraslo dete, ako se do tada ne povuku sami ili ne budu uklonjeni.

Tipovi hemangioma kod dece

Dve su osnovne podele hemangioma: prema dubini i prema veličini.

Prema dubini hemangiomi kod dece mogu biti

 • Površni (kapilarni)
  Krvni sudovi u gornjem sloju kože su rašireni. Često se nazivaju:

  • capillary haemangioma,
  • capillary naevus,
  • strawberry haemangioma ili strawberry naevus,
  • haemangioma simplex
 • Duboki (kavernozni)
  Oni se nalaze u dubljim slojevima kože a za razliku od površnih oni su plavičasti, meki i izgledaju kao otekline.
 • Mešoviti
  Oba prethodna tipa hemangioma su zastupljena na jednom mestu.

Prema veličini (segment kože koji je zahvaćen) mogu biti

 • Lokalizovani
  To su hemangiomi mali po površini i oni obično idu u potpunu regresiju
 • Segmentalni
  Oni predstavljaju značajan problem jer:

  • Rastu do 10 puta više u odnosu na lokalizovane.
  • Vremenom čine značajan estetsko-socialni problem.
  • Neretko da su udruženi I sa drugim urođenim anomalijama u glavi (posterior fossa abnormality), na srcu, u oku i na krvnim sudovima.
  • Posebno je od značaja razmotriti udruženost segmentalnih hemangioma u predelu karlice (pelvična i genitourinarna regija) sa malformacijama u toj regiji.

Kako se dijagnostikuje?

Najčešće se dijagnoza postavlja na osnovu izgleda same promene (okom) i na osnovu informacija koje se dobijaju njenim pipanjem (palpacijom). Izuzetno retko je potrebno uraditi ultrazvučnu, skener, magnet ili biopsionu dijagnostiku.

Komplikacije

Krvavljenje je komplikacija koja najčešće nastaje povređivanjem. Međutim, može doći do infekcije a veoma retko na njima se mogu razviti i drugi karcinomi kože.

Tretman

Kako hemangiomi kod dece nestaju kompletno ili delimično, njihov tretman treba razmotriti i primeniti kod:

 • velikih ispupčenih hemangioma
 • hemangioma sa ulceracijom (ranicom)
 • hemangioma koji ugrožavaju: disanje, hranjenje, vid ili sluh
 • hemangioma koji opstaju do školskog uzrasta

Mogući tretmani su:

Nehirurški tretmani

 • spoljna kompresija
 • Visoko-potentnim topičnim steroidima.
 • Oralnim kortikosteriodima u visokim dozama.
 • Interferon alfa.
 • Imikvamid
 • Propranolol

Hirurški tretmani

 • Vaskularni laseri
  Najbolje vreme je između 3 i 4 godine kada su hemangiomi potpuno stabilni. Naravno tretman se može raditi i kasnije. Postoji više lasera koji se preporučuju a pre svega su to: frequency-doubled Nd-YAG , pulse dye lasers (PDL), copper bromide, Krypton, KTP lasers and intense pulsed light (IPL) systems.

Faktori rizika

Ne postoje specifični faktori rizika. Vrlo često se javljaju nasledno kod dece čiji roditeljim imaju hemangiom.

Prevencija

Ne postoji specifična prevencija.

Dragi posetioci,

Radno vreme tokom Prvomajskih i Uskršnjih praznika je sledeće :

Neradni dani su od 1. do 6. Maja 2024.

Za pitanja i zakazivanje tokom praznika mozete koristiti kontakt formular i formular za zakazivanje na našem sajtu.

Sve najbolje tokom praznika,

ORS Plastična Hirurgija

 1. Radno vreme tokom praznika

This will close in 5 seconds