Dr Marijana Bandić

Doktor medicine, Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.
https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/marijana-bandic.jpg

Edukacija

 • 2018. Položila specijalistički ispit sa ocenom Odličan
 • 2012. Započeta specijalizacija iz plastične hirurgije na Univerzitetu u Beogradu
 • 2010. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2003. Gimnazija Uroš Predić

Usavršavanja

 • 2005. Pohađala kurs iz Dermoskopije i stekla sertifikat
 • 2006. Pohađala i stekla setifikat u Internacionlnoj letnjoj školi iz Ćelijskog i tkivnog inženjeringa
 • Marta 2011. Pohađala i stekla sertifikat na kursu Expert to Expert u Monaku za korišćenje botoxa i hijaluronske kiselina u anti-aging medicini u Monaku
 • Marta 2011. učestvovala na 9. Svetskom Kongresu iz Anti-Aging Medicine u Monaku
 • Juna 2011. pohađala kurs i stekla sertifikat za mezoterapiju
 • Juna 2011. pohađala Međunarodni kurs o Rekonstrukciji i augmentaciji grudi u Beogradu
 • 11th SRBPRAS congress Beograd, Srbija 15-18 Maj 2012
 • Oktobra 2012. učestvovala na 8. Evropskom Masteru iz Anti-Aging Medicine u Parizu
 • Decembra 2012. stekla edukaciju i sertifikat za Platelet Rich Plasma (PRP) tretmane
 • Decembra 2012. bila učesnik i organizator Prvog balkanskog intenzivnog dermoskopskog vikenda u Beogradu
 • 5th Coloproctology Workshop Pančevo, Srbija 12-13 Jun 2013
 • 4th World Congress of Dermoscopy Vienna, Austria, Maj 2015
 • Brazilian – European Synergy Reshaping the body! Beograd, Srbija, Septembar 2015 ISAPS Congress
 • Breast Rendez-Vous Paris Paris, France, Maj 2016
 • 7th Coloproctology Workshop Pančevo Pančevo, Srbija, Oktobar 2017
 • Primenjena anatomija u estetskoj plastičnoj hirurgiji Beograd, Srbija, Februar 2018
 • Savremeni pristupi lečenja pacijenata sa urođenim anomalijama genitalija, Beograd, Srbija, Mart 2018

Radovi

 • Ko- autor na radu “Melanoma screening with skinScan – Windows mobile phone application”, koji će biti prezentovan na World Melanoma u Hamburgu 2013.
 • Ko- autor na radu “Mini Facelift Plus“ prezentovanog na 7. Kongresu BAPRASA , u Sarajevu 2011. godine.
 • Ko- autor na radu “ Skin quality after rejuvenation with fractional CO2 laser“ prezentovanog na 7. Kongresu BAPRASA ,u Sarajevu 2011. godine.
 • Ko- autor na radu „Teleangiectasias Treatment with LP Nd:YAG with Novel Cooling Device“ prezentovanog na 7. Kongresu BAPRASA u Sarajevu 2011. godine.
 • Ko-autor na radu „Levorukost i neurotske smetnje kod gradskog stanovništva“, koji je pobedio na 50. Kongresu biomedicinskih nauka kao najbolji rad u sesiji, april-maj 2009. godine

Bitniji podaci

Rođena sam u Pančevu 1984. godine. Završila osnovnu i srednju školu u rodnom gradu. Fakultet upisala 2003. godine i završila ga u roku.Tokom studija sam bila demonstrator na katedri anatomije. Stažirala sam u Opštoj bolnici u Pančevu. Državni ispit položila u oktobarskom roku 2010. godine. U novembru iste godine sam se zaposlila u ORS hospitalu. Od 2013. svakodnevno radim u ORS Plastična Hirurgija, uz specijalističko kruženje u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije. U oktobru 2018. uspešno položila specijalistički ispit sa ocenom Odličan.